جوی استیکی

(0)
 

فیلتر

  • محصولات با تخفیف
  • ارسال رایگان
  • ارسال سریع
مرتب سازی:

جوی استیکی

تمامی مراحل ساخت و ساز زمین را می توان در چندین مرحله از جمله تهیه نقشه، پی ریزی، ساخت دیوار و سقف، تامین مصالح، کف سازی، عبور تاسیسات، لوله کشی و .... است. همه این مراحل به ترتیب صورت می گیرد و نظارت مهندسین به تمامی مراحل ضرورت دارد. حفاری و پی ریزی اولین گام ساخت زمین و تبدیل آن به ساختمان است که برای نصب ستون ها در زمین انجام می شود. عمق، طول و عرض پی‌ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و نوع خاک محل بستگی دارد. در تمامی مراحل ساخت و ساز ضمن استفاده از مصالح و نیروی انسانی، تجهیزات و دستگاه های مدرن هم در دخیل هستند.

تمامی مراحل ساخت و ساز زمین را می توان در چندین مرحله از جمله تهیه نقشه، پی ریزی، ساخت دیوار و سقف، تامین مصالح، کف سازی، عبور تاسیسات، لوله کشی و .... است. همه این مراحل به ترتیب صورت می گیرد و نظارت مهندسین به تمامی مراحل ضرورت دارد. حفاری و پی ریزی اولین گام ساخت زمین و تبدیل آن به ساختمان است که برای نصب ستون ها در زمین انجام می شود. عمق، طول و عرض پی‌ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و نوع خاک محل بستگی دارد. در تمامی مراحل ساخت و ساز ضمن استفاده از مصالح و نیروی انسانی، تجهیزات و دستگاه های مدرن هم در دخیل هستند.

تمامی مراحل ساخت و ساز زمین را می توان در چندین مرحله از جمله تهیه نقشه، پی ریزی، ساخت دیوار و سقف، تامین مصالح، کف سازی، عبور تاسیسات، لوله کشی و .... است. همه این مراحل به ترتیب صورت می گیرد و نظارت مهندسین به تمامی مراحل ضرورت دارد. حفاری و پی ریزی اولین گام ساخت زمین و تبدیل آن به ساختمان است که برای نصب ستون ها در زمین انجام می شود. عمق، طول و عرض پی‌ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و نوع خاک محل بستگی دارد. در تمامی مراحل ساخت و ساز ضمن استفاده از مصالح و نیروی انسانی، تجهیزات و دستگاه های مدرن هم در دخیل هستند.

تمامی مراحل ساخت و ساز زمین را می توان در چندین مرحله از جمله تهیه نقشه، پی ریزی، ساخت دیوار و سقف، تامین مصالح، کف سازی، عبور تاسیسات، لوله کشی و .... است. همه این مراحل به ترتیب صورت می گیرد و نظارت مهندسین به تمامی مراحل ضرورت دارد. حفاری و پی ریزی اولین گام ساخت زمین و تبدیل آن به ساختمان است که برای نصب ستون ها در زمین انجام می شود. عمق، طول و عرض پی‌ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و نوع خاک محل بستگی دارد. در تمامی مراحل ساخت و ساز ضمن استفاده از مصالح و نیروی انسانی، تجهیزات و دستگاه های مدرن هم در دخیل هستند.